RGB_72_Linda_korridor_01092021 kopi.jpg

Velkommen

til venveiledning!

Veiledning dreier seg om møte mellom mennesker, og mitt veiledningstilbud ønsker å legge til rette for slike møter i en profesjonell ramme.

Ta gjerne kontakt med meg om du har spørsmål angående tjenestene mine!

  • Facebook
  • Instagram