top of page

En samtale når du trenger det

Veiledning dreier seg om møte mellom mennesker, og mitt veiledningstilbud

ønsker å legge til rette for

slike møter i en profesjonell ramme. Jeg tilbyr en tjeneste som ønsker å hjelpe personer

som står i utfordrende situasjoner, opplever stress eller uro, erfarer relasjonelle konflikter

eller bare føler at de står fast på områder i livet sitt.

Gjennom samtale med meg kan tanker og følelser

sorteres og utforskes, og på denne måten bidra til at det

skapes en ny utkikkspost å se ting fra. Å få et tydeligere syn på

hvor skoen egentlig trykker, se hvilke elementer som mangler

eller må korrigeres for at en skal ha det bra, eller bare

rett og slett tømme hodet sitt for støy og negative sirkler, kan være en helsefremmende investering. Det gjør nemlig

noe med oss å over tid kjenne på uro, spenning eller

kanskje maktesløshet. Normalpsykologiske tilstander som mild

angst og depresjon, muskel- og skjelettplager og trøblete

relasjoner kan ofte bli konsekvenser av at vi over

lengre tid neglisjerer et indre kaos eller tilkortkommenhet i en

livsfase. Jeg har stor tro på og tillit til at ressursene for å

skape endring finnes der, og de finnes i oss selv. 

 

Utforskende og bevisstgjørende samtaler med meg kan

skape en ny måte å tenke, føle og handle på som gir

retning og sammenheng i livet.

 

Jeg tilbyr ingen psykologisk behandling og arbeider ikke

etter diagnosekriterier, men erfarer at mange opplever at veiledningssamtalene kan ha stor terapeutisk effekt

og utgjøre en forskjell når en over tid

trenger en hjelperelasjon.

         

bottom of page