top of page

Ekspertbistand

Tilskudd til ekspertbistand er et virkemiddel i IA-avtalen som skal støtte opp under arbeidet med å forebygge og redusere sykefravær på arbeidsplassen. Mange arbeidsplasser opplever fra tid til annen at ansatte er eller har vært sykmeldte. Ofte er dette forbigående og kortvarige tilstander som løser seg på arbeidsplassen. Noen ganger kan langvarig eller gjentagende sykefravær hos en ansatt være vanskeligere å finne gode tilrettelegginger og løsninger på. Min rolle som ekspert i slike tilfeller er å være en nøytral person utenfra som kan bidra til å løse/avklare problemet som fører til sykefravær, og foreslå tiltak som kan gjøre den ansatte i stand til å utføre jobben sin. Målsetningen med ekspertbistand er å få arbeidstakeren tilbake til arbeid, eller i et annet arbeid hos samme eller en annen arbeidsgiver.  

Få bistand og hjelp med Ekspertbistand

Ven Veiledning
som ekspert

Med tilbud om samtaler med meg som veileder, kan den ansatte få anledning til å utforske sin arbeidssituasjon, få innsikt og forståelse for hvor skoen trykker, og med dette muliggjøre nye handlingsalternativer for sin fremtid som yrkesutøver.

 

Tilskudd til ekspertbistand fra NAV kan dekke kostnader opp til en maksimal sats for dette samtaletilbudet, og kan være aktuelt når arbeidsgiver og arbeidstaker har vurdert og/eller forsøkt å løse utfordringene på arbeidsplassen uten å lykkes.

 

Ta gjerne kontakt med meg for mer utfyllende beskrivelse om hva jeg kan tilby som ekspert ved bruk av Ekspertbistand fra NAV. Mer informasjon om kontakt og søkeprosess opp mot NAV kan du lese ved å bruke knappen under "Ekspertbistand" øverst i teksten.

bottom of page