top of page

Om meg

Jeg, Linda Ven Hansen, er utdannet sykepleier med mange års praksis fra sykehus. I denne rollen fikk jeg muligheten til å møte pasienter, pårørende og kolleger i ulike sårbare situasjoner i livet. Disse møtene bidro til at jeg ønsket å heve min kompetanse på dette området. Gjennom en videreutdanning i veiledningspedagogikk fra Nord Universitetet og et masterstudium i rådgivningsvitenskap fra NTNU, har jeg etablert en bred kunnskapsbase for å kunne bistå andre i å håndtere utfordrende situasjoner.

   

Veiledningspedagogikk har fokus på yrkes- og praksisrettet veiledning, hvor samspillsprosesser, roller og samarbeidslæring er viktige tema. Jeg benytter veiledning som en særegen læringsprosess, der jeg legger til rette for veisøkers bevisstgjøring og anvendelse av egenskaper og følelser for utvikling av kompetanse. Med rådgivningsvitenskap benytter jeg forskningsbaserte veiledningsteorier, metoder og verktøy, rettet mot både enkeltindivid, grupper og organisasjoner. Gjennom veiledning, coaching og gruppe-samtaler bruker jeg denne kunnskapen til å fremme læring, vekst og utvikling. I min avsluttende masteroppgave spesialiserte jeg meg innenfor temaet konflikthåndtering på arbeidsplassen, med hovedfokus på utvikling av selvinnsikt, selvledelse og relasjonskompetanse.

Min erfaringsbakgrunn fra sykepleieryrket, den teoretiske videreutdanningen og samtaler i regi av Ven Veiledning, er selve fundamentet for å betrakte samtaler som det riktige verktøyet for meg å bruke i en hjelperelasjon.

bottom of page