Min bakgrunn

Jeg, Linda Ven Hansen, er utdannet sykepleier med mange års praksis fra sykehus. I denne rollen fikk jeg muligheten til å møte pasienter, pårørende og kolleger i ulike sårbare situasjoner i livet. Disse møtene bidro til at jeg ønsket å heve min kompetanse på dette området. Gjennom en videreutdanning i veiledningspedagogikk fra Nord Universitetet og et masterstudium i rådgivningsvitenskap fra NTNU, har jeg etablert en bred kunnskapsbase for å kunne bistå andre i å håndtere utfordrende situasjoner.

   

Veiledningspedagogikk har fokus på yrkes- og praksisrettet veiledning, hvor samspillsprosesser, roller og samarbeidslæring er viktige tema. Det vil si at veiledning blir sett på som en særegen læreprosess der deltakerne tar i bruk både egenskaper og følelser for å utvikle sin kompetanse. Rådgivningsvitenskap baserer seg på sentrale veiledningsteorier, metoder og verktøy, rettet både mot enkeltindivid, grupper og organisasjoner. Gjennom samtale brukes denne kunnskapen til å fremme læring, vekst og utvikling. I min avsluttende masteroppgave spesialiserte jeg meg innenfor temaet konflikthåndtering på arbeidsplassen, med hovedfokus på utvikling av personlig kompetanse.

Erfaringene jeg har gjort meg både gjennom sykepleieryrket og den teoretiske videreutdanningen, er blitt min grunnmur og utgangspunkt for å betrakte samtaler som det riktige verktøyet for meg å bruke i en hjelperelasjon.