top of page
Evergreen Tress

Coaching

Coaching

For meg handler coaching om å bygge en gjensidig relasjon hvor vi kan undersøke og utforske situasjonen du befinner deg i, med din fortolkningsramme som grunnlag. Coaching er en unik måte å jobbe sammen på, en arbeids-relasjon, hvor dine mål, dine ressurser og muligheter står i sentrum.

Hvorfor coaching?

Coaching kan hjelpe deg med å nå bestemte mål du har satt deg, videreutvikle ferdigheter som er viktige eller for å skaffe deg en oversikt over en situasjon du befinner deg i. Coaching retter fokuset på din her-og-nå-situasjon og på fremtiden din. Vi jobber løsningsfokusert med dine tema, og vekker til live all den kunnskapen og ressursene du innehar fra før.

Kraften av coaching

Selv om vi jobber med spesifikke tema du er opptatt av, ønsker jeg at samtalene våre skal ha en bredere innvirkning på hele deg og hele livet ditt. Når vi jobber for at du skal komme deg dit du ønsker å være på én arena i livet, vil du se at det samtidig får ringvirkninger på flere plan og på lang sikt. Erfaringer du har fra tidligere smeltes sammen med nye, og legger til rette for håndtering av fremtidige situasjoner.

Coaching-samtalen

Gjennom samtaler kan vi legge til rette for at du oppnår en større forståelse for det du strever med - og se muligheter for nye, gode og hensiktsmessige strategier i livet ditt, relasjonene dine eller arbeidet ditt. Coachende samtaler kan stimulere til refleksjon og bevisstgjøring - som er første steg til å endre noe som oppleves som utilfredsstillende for deg.